محصولات

در این قسمت می توانید لیست برخی از محصولاتی که تعاونی پترو تمدن مهام پارس دربخشی از امور مربوط به آنها همکاری موثر دارد را ملاحظه نمایید.
 

تعاونی پترو تمدن مهام پارس یکی از برترین فعالان در حوزه تامین کودهای شیمیایی و مواد اولیه صنایع می باشد.


کود مایع ازته (نیترات آمونیوم مایع) UAN
اوره صنعتی
کربن اکتیو (زغال فعال)
نیترات پتاسیم
سولفات پتاسیم
کلروپتاس
سولفات آمونیوم
کلسیم آمونیوم نیترات
و ...
 
 
تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر و درخواست صدور پیش فاکتور
09177012342