پیشرو در ارائه خدمات

    • مشتری مداری و رضایت مشتریان100%
    • اخلاق مداری100%
    • مسئولیت پذیری100%
    • تسلط ، دقت و سرعت در انجام امور100%

اصول پایبندی شرکت پترو تمدن مهام پارس


۱. بروز بودن اطلاعات و آگاهی ما در حوزه كاري خود

۲. ارج نهادن به خردورزي و نوآوري همكارانمان (كاركنان، تامین كنندگان )

۳. بهبود مستمر ارتقاء سطح كیفي تولیدات سازمان در جهت تامین رضایت مشتري

۴. بهبود مداوم عملكرد فرآیند ها و فناوري

۵. بدست آوردن سهم بازار بیشتر از طریق تبلیغات، بازاریابان مجرب

۶. ایجاد حس مسئولیت و پاسخگویی در قبال مشتریان

۷. حفظ اسرار و عدم ارائه اطلاعات محرمانه سازمان و مشتریان به دیگران

۸. احترام به رقبا، رویکرد منصفانه، پرهیز از تخریب و تبلیغات سوء، پرهیز از برقراری روابط مالی با اشخاص ذی نفوذ در شرکت های رقیب و حفظ حریم و راز داری رقبا

۹. عدم ورود کارکنان به حوزه رشوه خواری و رشوه دهی به هر شکل و صورتی

۱۰. عدم موافقت کارمندان و نمایندگان با پرداخت های پورسانت های غیر متعارف

۱۱. پایبندی به صداقت و درستی،انصاف، فرهنگ کار گروهی، خودباوری، آموزش پذیری

۱۲. تعهد و پایبندی بر تعلقات سازمانی واحترام به همکاران در جهت ایجاد محیطی سالم

۱۳. عدم تبعیض (نژادی، قومی، خویشاوندی، مذهبی، جنسی)

۱۴. رعـایـت آراســــتگی ظاهـر و بــاطن