activate carbon

محصولات

در این قسمت می توانید لیست برخی از محصولاتی که تعاونی پترو تمدن مهام پارس دربخشی از امور مربوط به آنها همکاری موثر دارد را ملاحظه نمایید.
 

تعاونی پترو تمدن مهام پارس یکی از برترین فعالان در حوزه تامین کودهای شیمیایی و مواد اولیه صنایع می باشد.


کود مایع ازته (نیترات آمونیوم مایع) UAN
اوره صنعتی
کربن اکتیو (زغال فعال)
نیترات پتاسیم
سولفات پتاسیم
کلروپتاس
سولفات آمونیوم
کلسیم آمونیوم نیترات
و ...
 
 
تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر و درخواست صدور پیش فاکتور
09177012342