اوره چیست

محصولات

در این قسمت می توانید لیست برخی از محصولاتی که تعاونی پترو تمدن مهام پارس دربخشی از امور مربوط به آنها همکاری موثر دارد را ملاحظه نمایید.
May 1, 2021
کود مایع can

Liquid CAN

October 26, 2020
زغال اکتیو تعاونی پترو تمدن مهام پارس

Activated Carbon

August 17, 2020

UREA

August 17, 2020

UAN

 

تعاونی پترو تمدن مهام پارس یکی از برترین فعالان در حوزه تامین کودهای شیمیایی و مواد اولیه صنایع می باشد.


کود مایع ازته (نیترات آمونیوم مایع) UAN
اوره صنعتی
کربن اکتیو (زغال فعال)
نیترات پتاسیم
سولفات پتاسیم
کلروپتاس
سولفات آمونیوم
کلسیم آمونیوم نیترات
و ...
 
 
تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر و درخواست صدور پیش فاکتور
09177012342
August 17, 2020

UREA

English